078 - 62 53 888

(Van 8:00 tot 17:00)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Contactpersoon
Mariska Kloet
Sales Center Manager

Stuur mij een HVK brochure

Wilt u alles weten over de opleiding HVK? Vul hieronder uw gegevens in en u kunt de brochure direct downloaden. Wij sturen u ook een mail, zodat u de brochure op ieder gewenst moment opnieuw kunt downloaden.

Hogere Veiligheidskunde

Zet een nieuwe stap in uw carrière

De beste opleiding voor de moderne veiligheidskundige Kennis als middel niet als doel. Uw praktijk is ons uitgangspunt.

De meest interactieve HVK opleiding Kennisontwikkeling in voorbereiding naar de bijeenkomsten. Kennisverrijking door dialoog tijdens de bijeenkomsten.

De meest efficiënte HVK opleiding De resultaatgerichte blended learning-methode zorgt voor een zo effectief en efficiënt mogelijke besteding van tijd en middelen.

De meest onafhankelijke HVK opleiding Transparante examinering door onafhankelijk toetsingsinstituut. Gegarandeerde hoge kwaliteit en waarde van opleiding en diploma.

De marktleider in veiligheidskunde De grondlegger en de grootste veiligheidskundige opleider van Nederland. Beschikt over een groot aantal locaties.

Alles weten over Hogere Veiligheidskunde?

Inhoud, data en locaties, prijs en overige informatie vindt u in de brochure.

De beste opleiding voor de moderne veiligheidskundige

Door de innovatieve online leersystemen en persoonlijke begeleiding biedt Reed Business Opleidingen u een praktijk- en resultaatgerichte HVK opleiding op maat die optimaal is toegespitst op uw kennisbehoefte en uw organisatie.

Kennis als middel, niet als doel

Uw praktijk is onze uitgangspunt. Samenwerken, kennis delen en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke competenties binnen deze beroepsopleiding. Na het succesvol afronden van de studie kunt u het veiligheidskundig beleid binnen uw bedrijf organiseren, delegeren en coördineren.

Verder kunt u:

  • Veiligheidsvraagstukken op beleidsniveau in kaart brengen en hierop adviseren.
  • Veiligheidsrisico’s op een hoog abstractieniveau herkennen en beheersen.
  • Knelpunten op het gebied van arbeidshygiëne, ergonomie en PSA oplossen.
  • Onderzoek verrichten bij (bijna) ongevallen en calamiteiten.
  • Een trendanalyse maken om onderscheid te maken tussen incidenten en structurele problemen.
  • Inhoudelijke onderwerpen en conclusies overtuigend presenteren aan het management.
Download brochure

De meest interactieve HVK opleiding

Tijdens deze opleiding krijgt u op interactieve wijze inzicht in het veiligheidsdenken en de impact hiervan op uw organisatie. Door te werken met cases leert u de theorie direct toe te passen in de eigen actuele beroepspraktijk.

Dialoog en samenwerking

Gedurende de bijeenkomsten werkt u in verschillende projectgroepen waarin samenwerken, dialoog en oplossingsgericht denken centraal staan. U werkt aan concrete cases en opdrachten om tot creatieve oplossingen en baanbrekende inzichten te komen.

Persoonlijke begeleiding door gerenommeerde praktijkdocenten

U wordt intensief begeleid door ervaren en gedreven praktijkdocenten. Door middel van individuele opdrachten – gebaseerd op vooraf vastgestelde leerdoelen - krijgt u nauwgezet in beeld wat de gevolgen, dilemma’s en de verantwoordelijkheden zijn op het gebied van veilig en gezond werken voor uw organisatie.

Directe koppeling tussen inhoud en praktijk

Als moderne veiligheidskundige leert u om de opgedane kennis en vaardigheden te vertalen naar een optimaal veiligheidsbeleid voor uw organisatie. Ondersteund met de RI&E, plannen van aanpak, procedures en instructies weet u dit beleid verder te ontwikkelen en te implementeren.

Bent u op zoek naar persoonlijk advies?

Neem contact op met Brigitte de Wolf. Zij kan u alles uitleggen over de opleiding.

Brigitte de Wolf brigitte.de.wolf@reedbusiness.nl of 078 - 62 53 823

… lesdagen met
e-learning is ideaal

— Johan Verheij | Beoordeling: 8

“De combinatie zelfstudie en lesdagen is voor mij ideaal. Het is op deze manier goed te combineren met mijn werk. De opdrachten die voor elke module moeten worden gemaakt zijn bovendien bruikbaar voor mijn bedrijf.”

“Prima opleiding, zelfstudie en lesdagen is een prima combinatie. Heb bij Reed Business Opleidingen en rechtsvoorgangers verschillende opleidingen gevolgd en deze zijn alle met goed gevolg afgesloten. De opleidingen bij Reed zijn zeker aanraders.”

“Tot zover geen tekortkomingen opgemerkt. Alles verloopt naar wens. Siep geeft aan een ieder de ruimte om zijn ervaring te delen en zich op zijn manier in te zetten. Ik ervaar de lessen als zeer leerzaam en plezierig.”

Meer ervaringen

De meest efficiënte HVK opleiding

Deze opleiding is een unieke combinatie van theorie via e-learning om u optimaal voor te bereiden op de klassikale bijeenkomsten waarin u de opgedane kennis direct in de eigen praktijk leert te implementeren. Deze bijzondere leervorm wordt ook wel 'blended learning' genoemd.

Effectief en efficiënt studeren: 24/7

U bepaalt zelf in welk tempo, waar en wanneer u wilt studeren. U kunt 24 uur per dag contact zoeken met uw docent en medestudenten, opdrachten inleveren en feedback ontvangen. Zo kunt u effectief en efficiënt studeren en uw eigen tijd indelen.

Tijdswinst en geldbesparing

Door de efficiënte opzet met een minimaal aantal contactmomenten is de opleidingsduur beduidend korter en zijn ook de kosten lager. Concreet omvat de HVK opleiding: bijeenkomsten van 192 studiebelastingsuren (Sbu), ofwel 48 dagdelen, 260 Sbu zelfstudie via e-learning en 260 Sbu voor het afstudeertraject.

Kennisactivatie en vrijstelling

De geavanceerde digitale leeromgeving biedt u de mogelijkheid om uw kennis tussentijds te toetsen. Onderzoek wijst uit dat door deze methode de leerstof beter geactiveerd en verankerd wordt in het geheugen. Bovendien kunt u hierdoor vrijstelling krijgen voor het theorietentamen.

Door deze opleiding ben ik anders over veiligheid gaan denken. De aanpak van docenten is mij zeer goed bevallen.

De meest onafhankelijke
HVK opleiding

Onafhankelijke toetsing

De HVK opleiding van Reed Business Opleidingen is de enige opleiding waarbij de examinering van de theoretische kennis en het afstudeertraject wordt gedaan door het onafhankelijke toetsingsorgaan Koninklijke PBNA. Hierdoor is de beoordeling transparanter en is de hoge kwaliteit van het diploma gegarandeerd.

Hobéon SKO toegelaten

De HVK opleiding is – evenals de MVK opleiding - toegelaten door Hobéon SKO. Met het HVK diploma kunt zich dus persoonlijk laten certificeren waardoor uw diploma nog meer waarde heeft op de arbeidsmarkt.

Bent u op zoek naar persoonlijk advies?

Neem contact op met Brigitte de Wolf. Zij kan u alles uitleggen over de opleiding.

Brigitte de Wolf brigitte.de.wolf@reedbusiness.nl of 078 - 62 53 823

De marktleider in veiligheidskunde

Reed Business Opleidingen heeft meer dan 40 jaar ervaring als praktijkopleider en is dé grondlegger van de eerste opleiding veiligheidskunde in Nederland. Met onze praktijkkennis en ervaring helpen wij u uw carrière verder te ontwikkelen.

Dé grootste veiligheidskundige opleider van Nederland

Oud-deelnemers geven deze opleiding gemiddeld een 9,5. Veel van deze HVK specialisten hebben zich inmiddels bewezen binnen diverse branches waar veiligheid voorop staat. Denk aan petrochemie, de industrie, de overheid, de bouw en de voedingssector.

Arbeidsveiligheid op beleidsniveau

De opleiding Hogere Veiligheidskunde is dé hbo-opleiding op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Met het, door Hobéon SKO toegelaten, PBNA-diploma Hogere Veiligheidskundige levert u gegarandeerd een waardevolle bijdrage op beleidsniveau, aan een veilige werkomgeving.

Grootst aantal locaties beschikbaar

Reed Business Opleidingen heeft een landelijke dekking, dus er is altijd wel een locatie bij u in de buurt. Dat is wel zo makkelijk en efficiënt.

Gevarieerde groepssamenstelling

De deelnemers zijn stuk voor stuk professionals die verschillende disciplines bekleden binnen diverse branches en vakgebieden. De groepsdynamiek tijdens de intervisiebijeenkomsten leidt tot interessante discussies, het uitwisselen van kostbare kennis en ervaringen en het verbreden van netwerken.

Download brochure

Beoordelingen van deelnemers

Wim Tromp | Beoordeling: 8februari 2014 “De combinatie zelfstudie en lesdagen is voor mij ideaal. Het is op deze manier goed te combineren met mijn werk. De opdrachten die voor elke module moeten worden gemaakt zijn bovendien bruikbaar voor mijn bedrijf.”

Marcel Agricola | Beoordeling: 8januari 2014 “Prima opleiding, zelfstudie en lesdagen is een prima combinatie. Heb bij Reed en rechtsvoorgangers verschillende opleidingen gevolgd en deze zijn alle met goed gevolg afgesloten. De opleidingen bij Reed zijn zeker aanraders”

van aalst | Beoordeling: 8januari 2014 “De trainer is goed in de inhoud en begeleiding. Het is een opleiding die veel disipline vraagt elke 6 weken bedrijfsopdrachten afronden. Heel veel zelfstandig zoeken van info ligt mij goed andere in mijn opleiding zouden meer onderwezen willen worden in de onderwerpen”

Mohammed El Ousrouti | Beoordeling: 9december 2013 “Tot zover geen tekortkomingen opgemerkt. Alles verloopt naar wens. Siep geeft aan een ieder de ruimte om zijn ervaring te delen en zich op zijn manier in te zetten. Ik ervaar de lessen als zeer leerzaam en plezierig.”

Download brochure

Bent u op zoek naar persoonlijk advies?

Neem contact op met Brigitte de Wolf. Zij kan u alles uitleggen over de opleiding.

Brigitte de Wolf brigitte.de.wolf@reedbusiness.nl of 078 - 62 53 823