078 - 62 53 888

(Van 8:00 tot 17:00)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Contactpersoon
Mariska Kloet
Sales Center Manager

Download: Naar een veiliger (proces) industrie

Onderhoudsactiviteiten binnen bedrijven in de chemische industrie zijn van groot belang. Maar wat zijn de knelpunten en hoe borgt u deze? De inspectie SZW heeft een mooie whitepaper samengesteld. Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang de whitepaper direct in uw mailbox. Bron: Inspectie SZW

Ruim 50% van aanbestedingen niet meer openbaar

Onderhandse aanbestedingen worden steeds populairder. Veel gemeenten onttrekken zich daarmee helemaal aan het zicht van de openbare markt. Op 1 april 2013 werd de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. In deze wet werden nieuwe, eenduidige regels omtrent aanbestedingen geïntroduceerd die onder meer moesten zorgen voor eerlijkere en transparantere aanbestedingen. De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra van…

Besteed aandacht aan uw onderhoudsstrategie

Veel bedrijven in de procesindustrie besteden te weinig aandacht aan hun onderhoudsstrategie. Hun KPI’s en prestatie-indicatoren sluiten vaak niet goed aan bij de onderhoudsdoelstellingen in de productie en het volgen van de juiste maatregelen. Zo kunnen ze lastig keuzes maken bij onderhoudsmanagement en -prestatiemetingen. Het implementeren van managementsoftware is niet altijd voldoende. De meeste bedrijven…

Top 5: Problemen bij aanbestedingen

Met de Aanbestedingswet in de hand kan de regeldruk omlaag, maar dat gebeurt in de praktijk nog onvoldoende. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) ziet kansen op vijf gebieden. Binnenkort wordt de wet in de Tweede Kamer geëvalueerd. Daarom ziet Actal zijn kans schoon alvast een bijdrage aan dit debat te leveren door een brief aan…

Stel nooit bewust onderhoud uit

De chemische industrie ligt al tientallen jaren onder de loep, omdat de kans op een ramp altijd aanwezig blijft. Hoe staat het eigenlijk met de veiligheid in de procesindustrie en hoe serieus neemt u het onderhoud van uw eigen installaties? Goed en tijdig onderhoud plegen is essentieel om de bedrijfsveiligheid te kunnen waarborgen. Dit lijkt…